Christiansfeld drengeskole - renovering af familieboliger i UNESCO område

Vi hjælper private, offentlige og almene bygherrer med byggeprojekter og komplekse renoveringsprojekter

Forudsætningen for at få det til at lykkes er konstruktivt samarbejde og dialog mellem alle involverede parter.

Renovering og ombygning

Renovering og ombygning kræver andre kompetencer end nybyggeri. Det er mere uforudsigeligt, og det stiller krav til fleksibilitet og kreativitet at renovere ejendomme og bygninger. Forudsætningen for at få det til at lykkes er konstruktivt samarbejde og dialog mellem alle involverede parter.

Vi har mange års erfaring med i bagagen med projektstyring af forskellige typer projekter: indvendige og udvendige renoveringer, byfornyelse og helt ligefremme renoveringsprojekter mm.

Hjelmrode, Aabenraa - Renovering af klimaskærm mm
Hotel Koldingfjord - Omfattende tagrenovering på hovedbygningen

Nybyg

LIST BYG udfører mindre og mellemstore nybyggerier i både total- og hovedentreprise.

Med vores baggrund indenfor renovering har vi styr på alle de grundlæggende byggeteknikker og arbejdsprocesser, som også er knyttet til nybyggeri.

Fordelen er her, at vi kan udnytte vores proaktive og innovative tankegang fuld ud tidligere i byggeprocessen i forbindelse med projektering, projektgranskning og  optimeringer før projektstart.

Dialogen sikrer processen

I vores byggeprojekter fokuserer vi på at indgå i et konstruktivt samarbejde, være innovative og finde gode bæredygtige og rentable løsninger.

At bygge og renovere handler ikke kun om byggeteknik, materialer og håndværkere – det handler lige så meget om processen og interaktionen med omgivelserne. Gode idéer kommer ikke af sig selv – de opstår i samarbejdet og dialogen med alle implicerede.

Tidligt i byggefasen har vi fokus på granskning af projekt-materialet, samt forundersøgelser i eksisterende bygninger. Ligeledes har vi fokus på, at sikre processerne omkring håndtering af projektafklaring.