Vi hjælper private, offentlige og almene bygherrer med komplekse renoveringsprojekter

Forudsætningen for at få det til at lykkes er konstruktivt samarbejde og dialog mellem alle involverede parter.

Dialogen sikrer processen

Renovering kræver andre kompetencer end nybyggeri. Det er mere uforudsigeligt, og det stiller krav til fleksibilitet og kreativitet at renovere ejendomme og bygninger. Forudsætningen for at få det til at lykkes er konstruktivt samarbejde og dialog mellem alle involverede parter. Vi har mange års erfaring med i bagagen fra alle typer projekter: indvendige og udvendige renoveringer, byfornyelse og helt basale renoveringsprojekter.

Hjelmrode, Aabenraa - Renovering af klimaskærm mm
Hotel Koldingfjord - Omfattende tagrenovering på hovedbygningen

Konstruktivt samarbejde

I vores byggeprojekter fokuserer vi på at indgå i et konstruktivt samarbejde, være innovative og finde gode løsninger. At bygge og renovere handler ikke kun om byggeteknik, materialer og håndværkere – det handler lige så meget om processen og interaktionen med omgivelserne. Gode idéer kommer ikke af sig selv – de opstår i samarbejdet og dialogen.

Fokus på risikostyring

Tidligt i byggefasen har vi fokus på granskning af projekt-materialet, samt forudundersøgelser i eksisterende bygninger. Ligeledes har vi fokus på, at sikre processerne omkring håndtering af projektafklaring.