Tilbage
LIST BYG stod for renoveringen, imens bygningen stadig var i drift

Bygningen er oprindelig opført til produktion, og indeholder en lang række idræts– og fritidsforeninger. Renoveringen af bygningen skete mens den var i drift.

Projektets hovedfokus var energirenovering og forbedring af indeklimaet.

Arbejdet omfattede:

  • Nedbrydning af eksisterende teglfacader, inkl. bortskæring af betonelementer.
  • Nyt let facadesystem som afsluttes med farverige skærmtegl i 4 røde nuancer.
  • Ny tagopbygning og murkrone med efterisolering og tagpap inkl. forberedelse til stor tagterrasse.
  • Nye vinduer inkl. nye vindueshuller, samt tilpasning af eksisterende.
  • Nye overflader indvendigt på alle berørte flader.

(Udført under tidligere Adsbøll Renovering A/S)