Tilbage
Samarbejde og dialog sikrede en god byggeproces

LIST BYG (tidligere Adsbøll Renovering A/S) har i samarbejde med Kolding Kommune renoveret et omklædningsrum med tilhørende badefaciliteter

Arbejdet bestod af:

  • Ny varmt tagkonstruktion
  • Udskiftning af vinduer
  • Udvendig isolering af ydervægge + facadepudssystem
  • Vægge blev revet ned og pudset op igen
  • I baderum blev eksisterende fliser og terrazzo fjernet, og ny vådrumssikring og fliser etableret.
  • Lofter blev renset / delvist udskiftet
  • Træværk, vægge og radiatorer blev malerbehandlet