Tilbage
LIST BYG har hjulpet med at gøre klar til nye el-busser i Kolding

Etablering af busdepot for el-busser bestod af:

  • Rydning og nedbrydningsarbejder – inkl. udvidelse af matrikel og håndtering af miljøklassificeret jord
  • Etablering af nye belægningsarealer inkl. afvanding, belysning, hegn, samt diverse forberedelser i forbindelse med ny transformerstation, el-tavler og ladestandere
  • Etablering af nyt teknikrum til nyt vaskeanlæg samt etablering af tomrør til installationer, olieudskiller mv.
  • Nedgravning og montering af tanke til nyt vaskeanlæg
  • Ny regnvandskloak inkl. rørbassin
  • Renovering og mindre ombygninger af eksisterende bygninger. Herunder udskiftning af inventar og opbygning af skillevæg i vaskehal

Bygningerne var delvis i brug under arbejdets udførelse.

(Udført under tidligere Adsbøll Renovering A/S)