Tilbage
Renoveringen foregik, men alle boligerne stadig var beboede

Indvendig og udvendig renovering af boligerne på Møllevej og Møllevænget. Alle boliger er beboede, mens projektet stod på.

Det indvendige arbejde bestod af:

  • Udskiftning af et vindue samt forøgelse med et ekstra vindue
  • Eksisterende affaldsskakte nedbrydes
  • Opbygning af terrændæk og forsatsvæg ved ydermur
  • Nyt inventar, VVS-unit og eltavle

Det udvendige arbejde bestod af:

  • Eksisterende varmeledninger og vand fjernes
  • El- og kloakledning demonteres
  • Nedgravning og tilslutning af nye varme- vand- og el-ledninger
  • Nye ledninger for regn- og spildevand inkl. faskiner
  • Genetablering af belægningsarbejde

(Udført under tidligere Adsbøll Renovering A/S)