Tilbage
Renoveringen af lejeboligerne sikrede, at de nu fremstår som nye

Projektet omfattede totalrenovering og sammenbygning af 22 boliger indeholdende:

  • Nedbrydning og miljøsanering af asbest og skimmel
  • Udskiftning af tagdækning og efterisolering af tagrum
  • Desuden nye terrændæk og trægulve
  • Udskiftning af udvendige døre og vinduer
  • Ny varmeforsyning og -anlæg indvendig
  • Ny vandinstallation
  • Nye elinstallationer
  • Nyt køkken og nye badeværelser
  • Nye forsyningsledninger i terræn for el, vand og fjernvarme
  • Separering af kloaksystem ved udførelse af nye regn– og spildevandsledninger

Derudover blev der opsat nye udvendige skure og udearealerne blev renoveret og reetableret.

(Udført under tidligere Adsbøll Renovering A/S)