Tilbage
Planlægning og dialog er i fokus når der arbejdes i mange beboede lejligheder på samme tid

Denne opgave indebar renovering af 6 boligblokke. Arbejdet blev udført parallelt på de enkelte blokke, hvor alle lejligheder var beboet under udførelsen.

Arbejdet omfattede for 5 af boligblokkene:

 • Nedbrydning af eksisterende facadeintegrerede altaner, samt tilhørende ydervægge og vinduespartier indtil stuerne.
 • Opbygning af ny facade med franske altaner.
 • Udskiftning af døre, samt opbygning af isoleret brystning og nyt tag i kvistetage.
 • Flytning af radiatorer under eksisterende vinduespartier.
 • Nye hoveddøre til trappeopgange.
 • Maling af overdækning ved hoveddøre.
 • Reparation af trapper op til hoveddøre.

Den 6. boligblok på Friggsvej 15-17 bestod af følgende opgaver:

 • Udskiftning af eksisterende franske værn, som erstattes med nye franske værn i samme udtryk.
 • Udskiftning af betonsålbænke ved bund af franske værn.
 • Udskiftning af lofter i trappeopgang og gangarealer inkl. gen-etablering af eksisterende el.
 • Eksisterende døre i gangarealer udskiftes med nye branddøre.

(Udført under tidligere Adsbøll Renovering A/S)