Tilbage
Renovering af boligblokken, foregik mens alle boligerne var beboede

Arbejdet omfattede:

  • Facadeisolering og puds af eksisterende kælderydervægge samt udskiftning af kældervinduer.
  • Efterisolering af alle facader.
  • Ny tagopbygning og murkrone med efterisolering og tagpap.
  • Supplerende varmeinstallation i eksisterende køkkener.
  • Udskiftning af facadepartier og terrassedøre bag altanlukninger. Udskiftning af entredøre til lejligheder.
  • Ombygning  og udskiftning af ståldøre i kælder, inkl. ADK i alle blokke.

(Udført under tidligere Adsbøll Renovering A/S)