Tilbage
Udskiftning af forsyningsledninger i tæt samarbejde med 3 forskellige bygherrer

I samarbejde med 3 forskellige bygherrer blev der udført kloakseparering, omfangsdræn og efterisolering af kældere på Kildeparken afd. 7.

Boligerne har haft store problemer med grundvand og dårligt indeklima, som afhjælpes med efterisoleringen og det nye omfangsdræn. Herudover blev der lavet nyt kloak ledning system for afledning af overflade vand i området.

Overfladeafledningen er sket som en optimering i selve byggeprocessen som resulterer i et bedre og billigere færdigt produkt for bygherrerne.

 

Opgaven bestod af:

  • Kloakseparering.
  • Efter isolering af boliger.
  • Omfangsdræn inkl. individuel pumpe for boligerne.
  • Omlægning og delvis nyt kloaksystem.
  • Reetablering af haver, veje og delvis ny belægning.