Udvidelse af administrationsbygning – Odense Havn

Kontormiljø med dynamiske former Odense Havn har med dette projekt fået udvidet deres oprindelige kontorarealer med yderligere ca. 460 m2. Udvidelsen blev udført ved at åbne op til en tilknyttet bygning, som i samme forbindelse blev renoveret, for at skabe samme udtryk som de eksisterende kontorer. Opgaven omfattede bl.a.: Facadeløft ved udskiftning af vinduer og […]

Kontorrenovering – Birkemose Allé, Kolding

LIST BYG A/S udfører også generelle kontorrenoveringer De to kontorbygninger på Birkemose Allé har fået en generel  indvendig renovering i forbindelse med udvidelse af eksisterende lejemål. Formålet har været at skabe et ensartet udtryk på tværs af bygninger og etager. Udover de indvendige renoveringsopgaver er der også udført indhegning af udearealer. Det udførte arbejde bestod […]