Renovering & udbyggelse – Billund Genbrugsplads

Renovering og udbyggelse - Billund Genbrugsplads

Affaldshåndering kombineret med lysten til ressourcebevaring og genanvendelse er i højsædet   For Billund Kommune udføres renovering og udbyggelse af eksisterende genbrugsplads. Målet med projektet er at fremtidssikre genbrugspladsen, således at fremtidige krav til øget sortering imødekommes. Derudover er ønsket at pladsen skal fungere som læringsområde for børn og voksne i håndtering af affald, så […]

Revitalisering – Billund Centeret

Revitalisering af Billund Centeret

LIST BYG A/S glæder sig til at kunne bidrage med mere grønne arealer og socialt samlingspunkt for lokalbefolkningen. For Billund Kommune udføres revitalisering af Billund Centeret midt i byen. Centeret er et centralt samlingssted for byens og kommunens beboere, så det har været vigtigt for Billund Kommune at borgernes ønsker og visioner er blevet indarbejdet […]

Udskiftning af forsyningsledninger – Kildeparken afd. 8, Bramming

Fortsættelse af udskiftning af forsyningsledninger i endnu en af boligforeningens afdelinger I godt samarbejde med Boligkontoret Danmark og Bramming Boligforening er endnu en del af Kildeparken i Bramming blevet opgraderet. 105 boliger i lav, tæt bebyggelse har fået udført kloakseparering og nyt fjernvarme. Boligerne var beboet under udførelsen. Opgaven bestod af: Kloakseparering. Omlægning og delvis […]

Ny miljøstation – Hotel Koldingfjord

LIST BYG A/S har endnu engang fornøjelsen af et byggeprojekt for Hotel Koldingfjord For Hotel Koldingfjord opføres ny miljøstation. Bygningen opføres i samme stil som tilknyttet teknikbygning. Opgavens omfang: Nedbrydning af eksisterende skur Udgravning til ny bygning, som skal opføres ind i en skrænt Insitustøbning af støttemur, terrændæk Vandtætning/isolering af væg inkl. drænplader Opførelse af […]

Udvidelse af velkomstcenter – Bridgewalking Lillebælt

Udvidelse af velkomstcenter - Bridgewalking Lillebælt

Byggeri i naturskønne omgivelser, som åbner op for oplevelser og leg Bridgewalking Lillebælts oprindelige velkomstcenter på ca. 70 m2 udvides med yderligere 130 m2. Den nye tilbygning kommer til at indeholde personalerum, samt gæstetoiletter. Designet af bygningen bibeholder sit dymaniske udtryk hvor bygningerne integreres i de naturlige omgivelser. Projektet omfatter bl.a.: Nedgravning af jordvarme Genetablering […]

Udvidelse af administrationsbygning – Odense Havn

Kontormiljø med dynamiske former Odense Havn har med dette projekt fået udvidet deres oprindelige kontorarealer med yderligere ca. 460 m2. Udvidelsen blev udført ved at åbne op til en tilknyttet bygning, som i samme forbindelse blev renoveret, for at skabe samme udtryk som de eksisterende kontorer. Opgaven omfattede bl.a.: Facadeløft ved udskiftning af vinduer og […]

Udskiftning af forsyningsledninger – Kildeparken afd. 7, Bramming

Udskiftning af forsyningsledninger i tæt samarbejde med 3 forskellige bygherrer I samarbejde med 3 forskellige bygherrer blev der udført kloakseparering, omfangsdræn og efterisolering af kældere på Kildeparken afd. 7. Boligerne har haft store problemer med grundvand og dårligt indeklima, som afhjælpes med efterisoleringen og det nye omfangsdræn. Herudover blev der lavet nyt kloak ledning system […]

Kontorrenovering – Birkemose Allé, Kolding

LIST BYG A/S udfører også generelle kontorrenoveringer De to kontorbygninger på Birkemose Allé har fået en generel  indvendig renovering i forbindelse med udvidelse af eksisterende lejemål. Formålet har været at skabe et ensartet udtryk på tværs af bygninger og etager. Udover de indvendige renoveringsopgaver er der også udført indhegning af udearealer. Det udførte arbejde bestod […]

Opførelse af ny konferencesal og 2 annekser Sixtus Sinatur Hotel, Middelfart

Det smukke Sixtus Sinatur Hotel & Konference i Middelfart skal have opført 2 nye annekser i 2 etager med i alt 17 værelser. Dertil opføres ny konferencesal ovenpå eksisterende kælder/terrasse. Afslutningsvis etableres nyt parkeringsareal. Projektets opgaver består af: 2 nye annekser: Nedbrydning af eksisterende bygninger. Opføres med ydervægge i porebeton og tegl. Indvendige skillevægge af […]