Tilbage
Affaldshåndering kombineret med lysten til ressourcebevaring og genanvendelse er i højsædet

 

For Billund Kommune udføres renovering og udbyggelse af eksisterende genbrugsplads.

Målet med projektet er at fremtidssikre genbrugspladsen, således at fremtidige krav til øget sortering imødekommes. Derudover er ønsket at pladsen skal fungere som læringsområde for børn og voksne i håndtering af affald, så lysten til ressourcebevaring og genanvendelse øges.

Projektet omfatter:

  • Nedbrydning af eksisterende mandskabsbygning
  • Etablering af ny bygning med Thermowood beklædning, til mandskab og diverse få sorteringsfraktioner
  • Ombygning af eksisterende bygning til lager og ”Borger til borger”
  • Etablering af ny adgangsvej
  • Etablering af ny plads med belægning – til sorteringscontainere
  • Etablering af ny plads med delvist pladsstøbte betonplader – til haveaffald, byggeaffald mm
  • Etablering af læringsområde

 

Støbning af bundplader - Scan QR koden